Mokslinėje literatūroje pateikiama skirtingų dvasinės lyderystės apibrėžimų. Man artima vedančio mokslininko ir konsultanto prof. Jody Fry samprata ir dvasinės lyderystės modelis. Tuo remiuosi tiek akademiniame tyrime, tiek praktinėje veikloje.

Pasak prof. Fry, dvasinė lyderystė apima vertybes, požiūrius ir elgsenas, reikalingus vidinei savęs ir kitų motyvacijai tam, kad būtų galima patirti dvasinį išgyvenimą per pašaukimą ir bendrystę. Dvasinė lyderystė pasireiškia, kai lyderis kuria tokią organizacijos ateities viziją, kuri įkvepia darbuotojus ir padeda jiems pajausti prasmę darbe.

Be to, ši lyderystė kuria organizacijos kultūrą, leidžiančią tarp lyderio ir pasekėjų puoselėti bendrystę. Dvasingumu pasižymintys lyderiai išreiškia altruistinę meilę atspindinčias savybes ir savybes, įgalinančiomis juos pasiekti aukštų veiklos rezultatų.

Dvasinė lyderystė taikoma ne tik organizaciniame, bet ir asmeniniame lygmenyje – išryškinant savo gyvenimo misiją ir ją įgyvendinant.

Fry, L.W. (2013). Spiritual leadership and faith and spirituality in the workplace. In J. Neal (ed.), Handbook of Faith and Spirituality in the Workplace: Emerging Research and Practice. New York: Springer.

Vadinasi, kalbant apie dvasinę lyderystę yra svarbus pašaukimo / prasmės gyvenime ir veikloje bei bendrystės puoselėjimas. O kad būtų galima tai pasiekti, kad būtų jėgų ir įkvėpimo, svarbus nuolatinis vidinio resurso stiprinimas. Trys pagrindinės dimensijos – prasmė, bendrystė ir vidinis resursas – sudaro dvasinės lyderystės esmę.

Kaip stiprinti savo vidinį resursą? Eilės praktikų pagalba – kiekvienam individualių, padedančių atsiverti realybei, aukštesnei už save: dienoraščio rašymas, vaikščiojimas gamtoje, įkvepiančios literatūros skaitymas, kūrybinės ir judesio praktikos, jei asmuo išpažįsta kokį tikėjimą – to tikėjimo praktikos. Vis dėlto, noriu atkreipti dėmesį, kad dvasingumo nereikia painioti su religingumu: nors tarp jų esama sąsajų, tai yra dvi skirtingos sąvokos.

Dvasinės lyderystės modelis yra stiprus atspirties taškas visiems, kuriems rūpi tvarumo klausimai. Įkūnijant dvasinės lyderystės modelį savo gyvenime ir veikloje, sužadinamas sąmoningumas, tikrasis tvarumo pajautimas bei įkvėpimas autentiškiems sprendimams tvarumo puoselėjimo – šiais laikais itin svarbioje ir dažnai mus neraminančioje – srityje.