Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusios publikacijos dvasinės lyderystės, tvarios mąstysenos, dvasinės lyderystės ir kūrybiškumo versle, Globalios lyderystės tvarumui temomis: